FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Osmanlı Çankırı-2

 

OSMANLI ARŞİV KATALOGLARINDA ÇANKIRI İLE İLGİLİ DEĞİŞİK VE İLGİNÇ BİLGİLER

 

 

Tarih: Dosya No:Gömlek No:813Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d... Çankırı'ya bağlı Kurşunlu kazasının Taşkaracalar, Kapaklı vs. karyeleri müslüman ahalisinin temettuat defteri.

 

Tarih: 28/M /1114 (Hicrî)Dosya No:100Gömlek No:4985Fon Kodu:

C..TZ.. Çankırı sancağı Kargı nahiyesinde bazı karyelerde Mehmed'den mahlul tımarın kardeşi Ahmed'e tevcih edildiği. (Kargı çankırı'ya bağlı)

 

Tarih: 12/L /1116 (Hicrî)Dosya No:83Gömlek No:4111Fon Kodu:

C..TZ.. Çankırı sancağında Karacalar nam karyede Zülfikar'ın usule muhalif mutasarrıf olduğu iki zeametten birinin kendine tevcihi istidasına dair Osman imzasıyla arzuhal. (Atkaracalar ilçesi köy(karye))

 

Tarih: 22/Z /1118 (Hicrî)Dosya No:307Gömlek No:12529Fon Kodu: C..ML..

Selden taş ve toprak dolan Çankırı memlehasından tuz çıkarılmayıp memleha muattal kaldığından, mukataa varidatının temini için memlehanın temizlenmesi hakkında.

 

Tarih: 29/Ra/1119 (Hicrî)Dosya No:45Gömlek No:2208Fon Kodu: C..ZB..

Çankırı ve Ankara sancakları mutasarrıfları, Çorum mütesellimi, Bolu ve Beypazarı voyvodaları ile bilmuhabere o havalide zuhur eden eşkıyanın tenkil ve izale edilmeleri. g.tt (Bolu ve Beypazarı:Voyvodalık)

 

Tarih: 03/Z /1124 (Hicrî)Dosya No:451Gömlek No:22830Fon Kodu: C..EV..

Çankırı, Keskin kazası Şeyh Koçı Baba Bektaşi Zaviyesi vakıflarının bazı tekalifden muafiyetler (Keskin Çankırı'ya bağlı)

 

Tarih: 23/Za/1131 (Hicrî)Dosya No:8Gömlek No:517Fon Kodu: İE.ADL.

Kengırı'da (Çankırı) Halil Ağa Mahallesi'nde kain hanelerinin pederlerinin miriye olan deyninini eda için Abdülkadir Ağa'ya bey eylediklerine dair Ebubekir Bey ve Ömer bin Hasan'ın ikrarlarını havi Kadı Mustafa tarafından yazılan hüccet. (Halil Ağa mahallesine ait nüfus kütüğü halen mevcuttur ve Çankırı Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde bulunmaktadır)

 

Tarih: 10/N /1136 (Hicrî)Dosya No:91Gömlek No:4520Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağının Tosya nahiyesindeki karyelerde Mehmed'in kurşun yarasıyla mecruh olup sefere kudreti olmadığından cebeli bedeliyesini vermek şartıyla tımarının tekaüd suretiyle verilmesi hakkında. (Tosya Çankırı'ya bağlı)

 

Tarih: 29/Ca/1139 (Hicrî)Dosya No:8Gömlek No:352Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Karıpazarı nahiyesinde Ali'nin Mehmed veled-i Hüseyin'e kasrettiği timar. g.tt (Çankırı KARIPAZARI nahiyesi “Bazı kayıtlarda Korupazarı olarak da geçer)

 

 

 

 

Bugün 8 ziyaretçi (41 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=