FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Kuran-ı Kerim sureler

      KURAN'I KERİM (Arapça)

     (Sureyi açın surenin üzerindeki  bölümden Türkçe mealine ulaşabilirsiniz)

1-Fatiha 30-Rum 59-Hasr 87-A'la
2-Bakara12345678 31-Lokman 60-Mümtehine 88-Gasiye
3-Al-i imran 12345 32-Secde 61-Saf 89-Fecr
4-Nisa12345 33-Ahzab12 62-Cum'a 90-Beled
5-Maide1234 34-Sebe 63-Münafikun 91-Sems
6-En'am1234 35-Fatir 64-Tegabün 92-Leyl
7-A'raf12345 36-Yasin 65-Talak 93-Duha
8-Enfal12 37-Saffat 66-Tahrim 94-insirah
9-Tevbe1234 38-Sad 67-Mülk 95-Tin
10-Yunus123 39-Zümer 68-Kalem 96-Alak
11-Hud123 40-Mümin 69-Hakka 97-Kadir
12-Yusuf123 41-Fussilet 70-Mearic 98-Beyyine
13-Ra'd 42-Sura 71-Nuh 99-Zelzele-Zilzal
14-ibrahim 43-Zuhruf 72-Cin 100-Adiyat
15-Hicr 44-Duhan 73-Müzzemmil 101-Kaari'a
16-Nahl123 45-Casiye 74-Müddessir 102-Tekasür
17-Isra12 46-Ahkaf 75-Kiyamet 103-Asr
18-Kehf12 47-Muhammed 76-insan-Dehr 104-Hümeze
19-Meryem 48-Fetih 77-Mürselat 105-Fil
20-Taha12 49-Hucurat 78-Nebe 106-Kureys
21-Enbiya12 50-Kaf 79-Naziat 107-Ma'un
22-Hac12 51-Zariyat 80-Abese 108-Kevser
23-Mü'minun12 52-Tur 81-Tekvir 109-Kafirun
24-Nur12 53-Necm 82-Infitar 110-Nasr
25-Furkan 54-Kamer 83-Mutaffifin 111-Tebbet
26-Suara12 55-Rahman 84-insikak 112-Ihlas
27-Neml12 56-Vakia 85-Büruc 113-Felak
28-Kasas12 57-Hadid 86-Tarik 114-Nas
29-Ankebut12 58-Mücadele    

Bugün 3 ziyaretçi (36 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=