FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Çankırı Osmanlı-8

Tarih: 19/Za/1316 (Hicrî)Dosya No:2184Gömlek No:32Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı sancağına tabi İnallu Ballu ve Keskin köylerinin Kalecik kazasından alınarak Çankırı'ya bağlanması talebi.

 

Tarih: 06/S /1317 (Hicrî)Dosya No:2211Gömlek No:103Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı'da Rum Mektebi ve kilisesi karşısında Rum Cemaati tarafından yaptırılmakta iken inşaatı durdurulan bina ile mektep arasına duvar çekilirse inşasının sakıncalı olmadığı anlaşıldığından, bu konuda Maarif Nezareti'nin görüşünün sorulduğu

 

Tarih: 09/S /1317 (Hicrî)Dosya No:2212Gömlek No:89Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı'nın lldızım köyünde akarsu bulunmadığı köylülerin yağmur ve kar sularını biriktirip içtikleri ancak bend inşası için yetersiz kalan meblağın atiyye olarak verilmesini istedikleri.

 

Tarih: 14/C /1320 (Hicrî)Dosya No:579Gömlek No:77Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı'ya bağlı Bayındır Nahiyesi Müdürü Hüseyin Efendi'nin evvelce bulunmuş olduğu memuriyetlerden ayrılış sebebinin bildirilmesi

 

Tarih: 10/M /1327 (Hicrî)Dosya No:2727Gömlek No:49Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı Sancağı'na tabi Koçhisar nahiyesinin Şeyhler karyesinde vaki Hacı Bey Çelebi ve Süleyman Bey Evkafı'ndan olan zaviyeye mahsus koruluğa bazı şahıslar tarafından edilmekte olan tecavüzün meni.

 

Tarih: 27/R /1337 (Hicrî)Dosya No:20Gömlek No:86Fon Kodu: DH.MB..HPS. Deprem sonucu hasar gören Kengırı (Çankırı) Hükümet Konağı'nın tamiratı için havalename gönderildiği.

 

Tarih: 18/S /1337 (Hicrî)Dosya No:75Gömlek No:11Fon Kodu: DH.EUM.5.Şb Çankırı Üsera Garnizonu'nda bulunan Amerika tebeasından İsak Kohen'in Dersaadet'e gittiği

 

Tarih: 22/C /1311 (Hicrî)Dosya No:190Gömlek No:63Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı'nın muhacirin mahallesi civarında iane ile satın alınan konağın, hastane olarak kullanılmasına vesile olan Kastamonu valisi ve Kengırı (Çankırı) mutasarrıfının takdir edilmesi

 

Tarih: 27/M /1312 (Hicrî)Dosya No:266Gömlek No:68Fon Kodu: DH.MKT. Hastahane bulunmayan Çankırı merkezinde halkın yardımlarıyla bir ev satın alınıp noksanları tamamlanarak bir hastane oluşturulup resmi açılışı yapıldığı ve hasta tedavisine başlanıldığı.

 

Tarih: 29/M /1312 (Hicrî)Dosya No:304Gömlek No:91Fon Kodu: Y..A...HUS. Ahalinin ianesiyle Çankırı sancağında hastahane olmak üzere satın alınan hanenin açılışı.

 

Tarih: 04/Ra/1312 (Hicrî)Dosya No:278Gömlek No:64Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı Gureba Hastahanesi tabibi Nuri'nin haiz olduğu salise rütbesinin saniyeye tanfiiyle taltifi.

 

Tarih: 15/S /1314 (Hicrî)Dosya No:355Gömlek No:92Fon Kodu: Y..A...HUS. Çankırı'da açılan Hamidiye Guraba Hastahanesi'nin tuğra-yı hümayunla tezyin edildiği.

 

Tarih: 18/Ra/1312 (Hicrî)Dosya No:226Gömlek No:57Fon Kodu: MF.MKT. Çankırı idadisi arapça, farsça ve hesap muallimliğine Beyrut İdadisi muallimlerinden Tevfik Efendi'nin tayin edildiği.

 

Tarih: 18/Ra/1312 (Hicrî)Dosya No:226Gömlek No:61Fon Kodu: MF.MKT. Çankırı İdadisi'nde yeni açılacak sınıfın malumat-ı fenniye dersinin müdür Mehmed Salih Efendi'ye, usul defteri dersinin de türkçe ve çoğrafya mualimi Said Efendi'ye ihalesinin uygun bulunduğu.

 

Tarih: 26/Ş /1312 (Hicrî)Dosya No:347Gömlek No:39Fon Kodu: DH.MKT. Kengiri'de(Çankırı) okul olarak inşasına başlanılan binanın hükümet konağına dönüştürülmesi hususunda Maarif Nezareti'nden müsaade talebi

 

Tarih: 27/Ş /1315 (Hicrî)Dosya No:384Gömlek No:22Fon Kodu: MF.MKT. Çankırı İdadisi'nin boş olan Fransızca, cebir, malumat-ı fenniye ve tarih muallimliklerinin ilavesiyle müdürlüğüne Hüseyin Rasih Efendi'nin tayini ve maaş muamelatı.

 

Tarih: 08/C /1321 (Hicrî)Dosya No:9Gömlek No:1321/C-1Fon Kodu: İ..MF.. Çankırı kasabasında kütüphane ilavesi ile yeniden inşa olunan Osmaniye Medresesi'ne padişahın adına izafetle isim verilmesi.

 

Tarih: 21/M /1313 (Hicrî)Dosya No:397Gömlek No:22Fon Kodu: DH.MKT. Çankırı Sancağı Nüfus Memuru Behçet Bey'in yerine İsmail Hakkı'nın tayin edildiği.

 

Tarih: 09/R /1313 (Hicrî)Dosya No:435Gömlek No:55Fon Kodu: DH.MKT. Kangırı (Çankırı) Sancağı Nüfus Memurluğu'na tayin edilen Baki Efendi'nin maaş, kesinti ve diğer muamelelerinin yapılmasıyla, gönderilen tercüme-i hal varakasına gerekli muamelenin yapıldığı.

 

Tarih: 07/Ş /1316 (Hicrî)Dosya No:2151Gömlek No:35Fon Kodu: DH.MKT. Kırşehir nüfus memuru Akif ve Çankırı nüfus memuru Baki efendilerin becayiş-i memuriyetleri münasib görülüp işe başlama ve ayrılış tarihlerinin bildirilmesi.

 

Bugün 8 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=