FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

Çankırı-Milan

MİLAN KAZASI BİLGİLERİ

 

1

Tarih: 29/Z /1143 (Hicrî)

Dosya No:45

Gömlek No:2251

Fon Kodu: C..İKTS

Çankırı sancağının Milan kazasında dokunan tiftik kumaşları İstanbul'daki boyacıların boyalarının kalb olması cihetiyle revacına dokunduğundan eskisi gibi mahallerinde boyanmasının istida olunduğu. g.tt

2

Tarih: 15/L /1176 (Hicrî)

Dosya No:65

Gömlek No:3231

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı sancağında Milan nahiyesinde Karaviran karyesinde Bekir Paşa tarafından kendine tavsiye edilen tımarın zayi olan beratının verilmesi istidasına dair Ali imzalı arzuhal.

3

Tarih: 07/B /1191 (Hicrî)

Dosya No:52

Gömlek No:2553

Fon Kodu: C..TZ..

Çankırı, Milan nahiyesi Karacaviran nam karyede mutasarrıf olduğu timar hasılatından ortaklarının fazla pay almak suretiyle kendine zarar vermekte oldukları beyanıyla birbirlerinin paylarına tecavüz etmemeleri için bir taksim fermanı ısdarı istirhamına dair Ali imzasıyla.

4

Tarih: 02/B /1210 (Hicrî)

Dosya No:314

Gömlek No:15980

Fon Kodu: C..EV..

Çankırı sancağı Kurşunlu nahiyesinin Milan karyesinde vaki Honize Hatun Vakfı'na yapılan taaddiyatın men'i.

5

Tarih: 27/S /1212 (Hicrî)

Dosya No:15

Gömlek No:957

Fon Kodu: C..ADL.

Çankırı'nın Milan kazasına bağlı Bayramviran karyesinden Mustafa'nın bahçesinin mahsulatını yağma ve hanesine cebren girerek eşyalarını gasbeden Sarı oğlu Ahmed'den aldığı emvalin kıymetinin bittahsil sahibine verilmesi hakkında Milan kadısına ve Çankırı mütesellimine yazılan ilam.

6

Tarih: 29/C /1215 (Hicrî)

Dosya No:371

Gömlek No:18810

Fon Kodu: C..EV..

Çankırı'da Milan kazasına tabi Karacalar karyesinde vaki Sultan Hamza Han Camii hitabetinin tevcihi. (Hatt-ı hümayun) g.tt

7

Tarih: 18/R /1219 (Hicrî)

Dosya No:220

Gömlek No:10960

Fon Kodu: C..EV..

Çankırı sancağında Milan kazasının Eyübözü karyesinde Hacı Ali Camii imam ve hatibinden,kasaba zabiti ve ehl-i örf taifesi tarafından kanunsuzca vergiler taleb edildiğinden şikayetle gereğinin yapılması talebi.

8

Tarih: 15/Ş /1227 (Hicrî)

Dosya No:436

Gömlek No:22072

Fon Kodu: C..EV..

Çankırı, Milan kazasına tabi Çardak, Kurşunlu ve Köprülü zaviyelerinin vakıf arazisine yapılan müdahelenin men‘i istirhamı.

9

Tarih: 03/R /1258 (Hicrî)

Dosya No:6

Gömlek No:59

Fon Kodu: A.}MKT.

Hâtipoğlu İsmail adlı şahsın Çankırı sancağı Milan(?) nahiyesi Bayramören karyesi sâkinlerinden Mustafa'dan alacağının tahsil edilmesi hakkında Çankırı Kaymakamına kâime.

10

Tarih: 15/L /1260 (Hicrî)

Dosya No:17

Gömlek No:53

Fon Kodu: A.}MKT.

Hava değişimi amacıyla Çankırı'nın Milan kasabasında bulunan evlad ve iyâlinin İstanbul'a gelmelerine izin verilmesi isteğine, vergi durumlarını belirten bir belge getirmedikçe ruhsat verilemeyeceğine dâir mukteza kaydı.

11

Tarih: 17/Ca/1278 (Hicrî)

Dosya No:402

Gömlek No:20364

Fon Kodu: C..EV..

Çankırı sancağının Milan kazasının Akseki karyesindeki Şeyh Bali mezraasına mezraadar tayini.

12

Tarih: 02/Za/1325 (Hicrî)

Dosya No:1026

Gömlek No:75

Fon Kodu: MF.MKT.

Çankırı Milan'lı Boviç nam çocuğun Mekteb-i Hukuk'ye kaydedilmesi.

1

Tarih: 29/Z /1259 (Hicrî)

Dosya No:113

Gömlek No:5615

Fon Kodu: C..MF..

Kengiri'de Milan Kazası'nda tabi Akseki karyesinde Türk Hacıali Camii ve mektebi vakfının muhasebesi görüldüğü ve mekteb tamire muhtaç olduğundan keşfin icrası. a.g.tt

2

Tarih: 27/R /1270 (Hicrî)

Dosya No:110

Gömlek No:105

Fon Kodu: A.}MKT.NZD.

Kengiri Sancağı'nda Milan Kazası'na tabi Kırcalar karyesi ahalisinin meclis azası Hacı Said Efendi'de olan alacaklarının tahsili için gelip tevkif edilen el-Hac Ahmed'in tahliyesi.

 Kerim DEMİR
Ilgaz Nüfus Müdürü


 

 

Bugün 8 ziyaretçi (58 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=