FREE Search Engine Optimisation SEO Advice, Better Site Ranking, Free

ILGAZ18

www.ilgaz18.tr.gg

ILGAZ

arsivincele

Tarih: 27/Ş /1262 (Hicrî)    Dosya No:2    Gömlek No:19    Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
1261-1262 senelerinde Çankırı Sancağında meydana gelen kıtlık sebebi ile Kalecik, Keskin ve Karıpazarı Kazaları'ndan başka mahallere göç edenlerin isimlerini gösterir üç defter.


Tarih: 16/L /1264 (Hicrî)    Dosya No:148    Gömlek No:54    Fon Kodu: A.}MKT.
Kargı Kazası Müdürü İsmail Ağa'dan alacağı olan Ahmed Ağa'nın matlubunun tesviyesine dair Çankırı muhassılına kaime.

Tarih: 04/L /1266 (Hicrî)    Dosya No:24    Gömlek No:88    Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Halkın şikayetçi olup, azlini istedikleri Çankırı Sancağı Kargı Kazası Müdürü İsmail Ağa'nın durumunun araştırılıp bildirilmesi hususunda, Ankara Valisi Mehmed Vecihi'ye şukka.

Tarih: 01/Ca/1268 (Hicrî)    Dosya No:230    Gömlek No:7969    Fon Kodu: İ..MVL.
Çankırı'ya bağlı iken Sivas'a ilhak kılınmış olan İnallu ve Ballu kazalarının tekrar Çankırı'ya ilhakı ve müdürlüklerine dair.

Tarih: 12/Ca/1268 (Hicrî)    Dosya No:50    Gömlek No:50    Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Sivas'a bağlı İnalluballu kazasının Çankırı'ya bağlanarak Müdür Pehlivan Ağa'nın azledilmesi.

BUCURA NE AMAN KAZAYDI, KAZA MERKEZİ BUCURADAN NE ZAMAN KOÇHİSARA ALINDI

BUCURA KAZA MERKEZİ İKEN
    30.03.1852
Tarih: 08/C /1268 (Hicrî)    Dosya No:234    Gömlek No:8145    Fon Kodu: İ..MVL.
Çankırı sancağındaki Bicura kazasında kain Yukarıkapı karyeli Hasan'ın katili Nasrettin oğlu Hasan isimli şahsın icra-yı kısası.

Tarih: 20/C /1276 (Hicrî)    Dosya No:390    Gömlek No:37    Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Kengiri sancağı dahilindeki Becura Kazası esbak Müdürü Mehmed Bey'in zimmet-i mirisini ödemek için kaza ahalisine vergi koyduğu haberi alındığından eğer ahaliden böyle bir para tahsil edildiyse istirdadı.

20.04.1808 DE BUCURA
Tarih: 23/S /1223 (Hicrî)    Dosya No:39    Gömlek No:1943    Fon Kodu: C..TZ..
Çankırı, Beçürde kazası Karışlar karyesinde Çeribaşı oğlu dimekle maruf Süleyman'ın birinci mülazimliğe kaydı hakkında Miralay Hüseyin imza ve mührüyle.(BEÇÜRDE DEĞİL:BUCURA, KARIŞLAR DEĞİL KIRIŞLAR OLACAK)

    22.01.1823 DE KOÇHİSAR
Tarih: 09/Ca/1238 (Hicrî)    Dosya No:9    Gömlek No:445    Fon Kodu: C..NF..
Çankırı sancağında kain Karacalar, Karacaviran, Koçhisar ve Tosya menzillerine İran seferinde olduğu gibi, Kastamonu, Çankırı ve Ankara sancakları ve Beypazarı kazası ahalisinin muavenette bulunmaları.,

26.11.1823 DE BUCURA
Tarih: 22/Ra/1239 (Hicrî)    Dosya No:186    Gömlek No:7772    Fon Kodu: C..ML..
Çankırı'nın Bucurva kazası Uluç köyünde Selim Sultan Camii hatibinin tekalif-i şakka talebiyle rencide edilmemesi.(BUCURVA DEĞİL:BUCURA, ULUÇ DEĞİL ALUÇ OLACAK)

13.11.1760  (1760 DA KOÇHİSAR-I GEREDE)

Tarih: 04/R /1174 (Hicrî)    Dosya No:58    Gömlek No:3539    Fon Kodu: C..ADL.
Çankırı livasında vaki Koçhisar-ı Gerede kazası sakinlerinden ve Dergah-ı Ali müteferrikalarından el-Hac Mehmed Ağa'yı evinde parçalayan ve bazı tüccarın emtia ve eşyalarını gasbeden beşyüz kadar eşkiyanın haklarından gelinmesi hakkında Çankırı Naibi es-Seyyid İbrahim ve Çerkeş Kazası Naibi Mehmed Arif'in ilam ve arzları.

20.06.1836  (1836 DA KOÇHİSAR-I GEREDE)
Tarih: 05/Ra/1252 (Hicrî)    Dosya No:210    Gömlek No:10457    Fon Kodu: C..EV..
Çankırı sancağında Koçhisar-ı Gerede kazasında Songur Sökü karyesindeki camide hitabet cihetinin tevcihi.
21.03.1865
1281 DE KOÇHİSAR OLARAK GEÇİYOR
Tarih: 23/L /1281 (Hicrî)    Dosya No:528    Gömlek No:23685    Fon Kodu: İ..MVL.
Çankırı sancağı Koçhisar kazasına bağlı Cendere karyesinde katlen vefat eden Mehmed'in katili cezasına dair.

Tarih: 17/Ca/1278 (Hicrî)    Dosya No:402    Gömlek No:20364    Fon Kodu: C..EV..
Çankırı sancağının Milan kazasının Akseki karyesindeki Şeyh Bali mezraasına mezraadar tayini.

BAYRAMÖREN KÖY VE MİLAN KAZASINA BAĞLI
Tarih: 27/S /1212 (Hicrî)    Dosya No:15    Gömlek No:957    Fon Kodu: C..ADL.
Çankırı'nın Milan kazasına bağlı Bayramviran karyesinden Mustafa'nın bahçesinin mahsulatını yağma ve hanesine cebren girerek eşyalarını gasbeden Sarı oğlu Ahmed'den aldığı emvalin kıymetinin bittahsil sahibine verilmesi hakkında Milan kadısına ve Çankırı mütesellimine yazılan ilam.

ATKARACALAR KÖY VE MAİLAN KAZASINA BAĞLI
Tarih: 29/C /1215 (Hicrî)    Dosya No:371    Gömlek No:18810    Fon Kodu: C..EV..
Çankırı'da Milan kazasına tabi Karacalar karyesinde vaki Sultan Hamza Han Camii hitabetinin tevcihi. (Hatt-ı hümayun) g.tt

KURŞUNLU DA MİLAN KAZASINA DAHİL O HALDE MİLAN KAZASI BUGÜNKÜ KURŞUNLU ATKARACALAR VE BAYRAMÖRENDEN OLUŞAN BİR MERKEZ.

Tarih: 15/Ş /1227 (Hicrî)    Dosya No:436    Gömlek No:22072    Fon Kodu: C..EV..
Çankırı, Milan kazasına tabi Çardak, Kurşunlu ve Köprülü zaviyelerinin vakıf arazisine yapılan müdahelenin men‘i istirhamı.

MİLAN KAZASI BUGÜNKÜ KUŞUNLU DİYORSAK BU KAYIT NE

Tarih: 29/Ra/1214 (Hicrî)    Dosya No:312    Gömlek No:15880    Fon Kodu: C..EV..
Çankırı Kurşunlu kazasında Hacı Mısri Sultan ve zevcesi Havize Hatun ve Mustafa Paşa evladına meşrut Zive Zaviyesi Vakfı tevliyet zaviyedarlığı mutasarrıf ve meşrutun lehine zayiinden berat verilmesi. g.tt

Tarih: 18/R /1219 (Hicrî)    Dosya No:220    Gömlek No:10960    Fon Kodu: C..EV..
Çankırı sancağında Milan kazasının Eyübözü karyesinde Hacı Ali Camii imam ve hatibinden,kasaba zabiti ve ehl-i örf taifesi tarafından kanunsuzca vergiler taleb edildiğinden şikayetle gereğinin yapılması talebi

13.04.1862 DE ÇANKIRININ 16 ADET KAZASI VAR VE İDAREDE SIKINTI OLUYOR
Tarih: 13/L /1278 (Hicrî)    Dosya No:144    Gömlek No:31    Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
Kengiri sancağının havi olduğu onaltı adet kazanın idaresinde görülen müşkilattan dolayı bazı kazaların birbirine ilhakıyla sekiz müdürlük teşkili ve maaş tahsisi Kocaeli sancağında bulunan kaza müdürlüklerine yapılan zammın Rumeli Aşarı'nın yüzde iki buçuk fazlasından tesviyesi.
Bugün 8 ziyaretçi (39 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=